Do wakacji zostało:

Po raz pierwszy w naszym ośrodku gościliśmy pana Piotra Plichtę – Poisona 777 z projektem edukacyjno-profilaktycznym „Jedno życie”. Komunikowanie się z młodymi ludźmi za pomocą muzyki ułatwia panu Piotrowi mówienie o wartościach, które są podstawą jego systemu etycznego i źródłem siły do lepszego życia, wolnego od uzależnień, przemocy, agresji. Dzieląc się trudnymi osobistymi przeżyciami, wzbudził u chłopców nadzieję na wartościowe życie, o ile ma się determinację do rozwijania swoich pasji i talentów.

Wizyta gościa była także doskonałą okazją do spotkania z dziewczynami z zaprzyjaźnionego ośrodka przy ul. Strażackiej.