Młodzieżowy ośrodek wychowawczy nr 4

Nie szukajmy odpowiedzialnych za błędy młodości, lecz przyjmijmy swoją odpowiedzialność za przyszłość.

J.F.K.

Aktualności

Uroczystość zakończenia roku szkolnego
23cze

Uroczystość zakończenia roku szkolnego

21 czerwca 2024 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 z udziałem społeczności szkolnej, rodziców i opiekunów oraz zaproszonych gości. W…

Zakończenie kursów zawodowych
23cze

Zakończenie kursów zawodowych

18 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie tegorocznych kursów zawodowych. W siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Berka Joselewicza 5 chłopcy odebrali certyfikaty…

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 jest publiczną placówką resocjalizacyjną dla chłopców niedostosowanych społecznie w normie intelektualnej, wobec których sąd rodzinny postanowił o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Głównym celem naszej działalności jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego wychowanków, przygotowanie do samodzielnego życia, zgodnego z normami prawnymi i społecznymi. W związku z tym zajmujemy się:

  • zintegrowaną działalnością dydaktyczną, terapeutyczną, wychowawczą i opiekuńczą w oparciu o specjalistyczne programy oraz indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne,
  • przygotowaniem do pracy zawodowej,
  • organizowaniem udziału w życiu społecznym,
  • współpracą z rodzinami wychowanków i instytucjami wspierającymi rozwój nieletnich,
  • zapewnieniem właściwych dla prawidłowego rozwoju wychowanków warunków bytowych, wychowawczych, higienicznych w celu prawidłowego przebiegu procesu wychowania i resocjalizacji.

Odliczanie do wakacji

Do rozpoczęcia wakacji pozostało

Dni
Godzin
Minut
Sekund