Młodzieżowy ośrodek wychowawczy nr 4

Nie szukajmy odpowiedzialnych za błędy młodości, lecz przyjmijmy swoją odpowiedzialność za przyszłość.

J.F.K.

Aktualności

Spotkanie z ratownikami medycznymi
20lut

Spotkanie z ratownikami medycznymi

18 lutego gościliśmy w ośrodku ratowników medycznych z Fundacji „Ambulans z Serca”. Misją organizacji jest niesienie pomocy osobom w kryzysie bezdomności, które…

Muzeum Nurkowania
20lut

Muzeum Nurkowania

W lutym grupa chłopców odwiedziła Muzeum Nurkowania, które powstało z pasji i fascynacji historią nurkowania niekoniecznie znaną w Polsce. Mieliśmy okazję posłuchać…

Dzień Otwarty
12lut

Dzień Otwarty

10 lutego gościliśmy w ośrodku Rodziców oraz Opiekunów naszych podopiecznych. Okazją do kilkugodzinnego spotkania był tegoroczny Dzień Otwarty, podczas którego można było…

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 jest publiczną placówką resocjalizacyjną dla chłopców niedostosowanych społecznie w normie intelektualnej, wobec których sąd rodzinny postanowił o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Głównym celem naszej działalności jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego wychowanków, przygotowanie do samodzielnego życia, zgodnego z normami prawnymi i społecznymi. W związku z tym zajmujemy się:

  • zintegrowaną działalnością dydaktyczną, terapeutyczną, wychowawczą i opiekuńczą w oparciu o specjalistyczne programy oraz indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne,
  • przygotowaniem do pracy zawodowej,
  • organizowaniem udziału w życiu społecznym,
  • współpracą z rodzinami wychowanków i instytucjami wspierającymi rozwój nieletnich,
  • zapewnieniem właściwych dla prawidłowego rozwoju wychowanków warunków bytowych, wychowawczych, higienicznych w celu prawidłowego przebiegu procesu wychowania i resocjalizacji.

Odliczanie do wakacji

Do rozpoczęcia wakacji pozostało

Dni
Godzin
Minut
Sekund