21 lutego – święto języka polskiego

Tegoroczne szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego stały się dla nas okazją do mówienia o roli znaków diakrytycznych – graficznych umieszczanych nad i pod literą. Temu poświęcony był okolicznościowy wykład wprowadzający, po którym metodą stacji pracowaliśmy nad rozwiązaniem różnorodnych zadań z obszaru edukacji polonistycznej, a następnie w sali informatycznej rozwiązywaliśmy interaktywne ćwiczenia: ortograficzne, leksykalne, frazeologiczne.