„BUDUJEMY mosty, łamiemy bariery! – wspólny projekt dla wolontariatu”

7 czerwca w DPS „Budowlani” odbyła konferencja inaugurująca projekt „BUDUJEMY mosty, łamiemy bariery! – wspólny projekt dla wolontariatu”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawicieli organizacji partnerskich:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” Pani Agnieszka Osiak-Stanisławska,
Prezes Stowarzyszenie Dobra Wola OPP Pan Jacek Zalewski,
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka nr 4 Pan Mariusz Sztyk,
Koordynator projektu z ramienia Młodzieżowego Ośrodka nr 4 Pan Łukasz Mordon,
a także mieszkańcy DPS „Budowlani”.
Konferencję otworzył Pan Profesor Wawrzyniec Konarski, rektor Uczelni Vistula, który wygłosił wykład na temat konieczności walki ze zjawiskiem wykluczenia społecznego.
Podczas spotkania podpisano porozumienia partnerskie, przedstawiono sylwetki partnerów oraz omówiono zaplanowane w projekcie działania.
Konferencję zamknęła Pani Dyrektor Agnieszka Osiak-Stanisławska zapraszając mieszkańców naszego Domu do aktywnego udziału w przewidzianych projektem wydarzeniach.