BUDUJEMY mosty, łamiemy bariery!

W ramach inicjatywy „BUDUJEMY mosty, łamiemy bariery! – wspólny projekt dla wolontariatu” spędziliśmy niezwykle pracowite i pełen wrażeń dni w Domu Pomocy Społecznej „Budowlani”.
Program promuje ideę wolontariatu w ramach realizacji działań na zewnątrz, poza instytucją, w celu zainicjowania procesów inkluzji społecznej. Działania objęły trzy grupy społeczne: osoby starsze, osoby niepełnosprawne oraz młodzież niedostosowaną społecznie.
Nasi wychowankowie pomagali m.in. w pracach w ogrodzie. Czas wykorzystaliśmy także na: wspólne rozmowy, grę w bingo i scrabble.
Zwieńczeniem prac było posadzenie 220 cebulek tulipanów – to nasz wspólny, mały pomnik wzajemnej tolerancji, szacunku i przyjaźni pomiędzy instytucjami.