Dzień Książki 2022

Corocznie w maju w naszej szkole świętujemy Dzień Książki. Tym razem uczniowie: czytali fragmenty opowiadań, prezentowali gry planszowe opracowane przez siebie na kanwie tekstów literackich, na dziedzińcu ośrodka pracowali metodą przekładu intersemiotycznego, w ramach konkursu poznali wybrane pojęcia z historii książki oraz wcielili się w rolę ankieterów dociekających, jakie doświadczenia czytelnicze mają za sobą pracownicy ośrodka.
Tego dnia udało nam się także dotrzeć do Multimedialnej Biblioteki przy ulicy Tynieckiej, w której młodsi uczniowie wzięli udział w lekcji prezentującej ofertę placówki. W tym samym czasie starsi wychowankowie na warsztatach w Muzeum Drukarstwa poznali technikę linorytu wykorzystywaną dawniej m.in. do ozdabiania książek. Po dniu pełnym wrażeń pozostajemy z wnioskiem: książka ma długą i bogatą historię, a współczesna biblioteka dzięki swojej interdyscyplinarności to bardzo atrakcyjne miejsce!