Dzień Otwarty

10 lutego gościliśmy w ośrodku Rodziców oraz Opiekunów naszych podopiecznych. Okazją do kilkugodzinnego spotkania był tegoroczny Dzień Otwarty, podczas którego można było zapoznać się z ofertą edukacyjno-wychowawczą MOW nr 4. Opiekunowie wzięli udział w szkoleniu „Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży”, które przeprowadziła trenerka z ośrodka szkoleniowego EKO-TUR, mieli możliwość poznania wyników badań dotyczących postaw wychowanków wobec środków psychoaktywnych, założeń pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także głównych kierunków doradztwa zawodowego udzielanego w naszej placówce. W części artystycznej zobaczyliśmy oszczędny w formie, ale niezwykle poruszający emocje spektakl przygotowany przez chłopców na motywach „Małego Księcia” Antoine de Saint-Exupér᾿ego. Wydarzeniem towarzyszącym spotkaniu była wystawa fotografii pokonkursowej „Z książką Korczaka jest mi do twarzy” oraz prac plastycznych naszych podopiecznych. Dzień zakończyła wywiadówka, podczas której rodzice mieli sposobność omówienia z: nauczycielami, wychowawcami, specjalistami i pielęgniarką półrocznych postępów oraz aktualnych potrzeb rozwojowych chłopców.

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy Rodzicom i Opiekunom za obecność na spotkaniu. Mamy nadzieję, że dzięki temu lepiej poznali Państwo naszą społeczność oraz aktualne kierunki działalności i pracy z młodzieżą w MOW nr 4.