Dzień Ziemi

22 kwietnia włączyliśmy się w obchody Dnia Ziemi – międzynarodowego wydarzenia promującego postawy proekologiczne. Chłopcy wzięli udział w okolicznościowych warsztatach, podczas których wykonali plastyczne prace konkursowe dowolną techniką (kredki, farby, wydzieranki itd.), związane z przesłaniem zachowania planety dla kolejnych pokoleń. Rozmawialiśmy także o naszych codziennych nawykach, które mogą przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego. W części bibliotecznej poznawaliśmy pozycje z księgozbioru poruszające problematykę życia na Ziemi oraz ekologii.