Gala Nagrody im. Marka Edelmana

27 kwietnia w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin odbyła się gala Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana, której głównym celem jest promowanie pozytywnych wzorców społecznych, rozwijanie empatii i budowanie etyki życia społecznego.
Na spotkaniu szkół wyróżnionych w trzech kolejnych latach reprezentacja naszego ośrodka odebrała honorowy dyplom potwierdzający przyznanie nam tytułu laureata w kategorii szkoły podstawowe w pierwszej edycji nagrody.
Raz jeszcze dziękujemy Kapitule za dostrzeżenie naszej pracy oraz wyróżnienie za niestandardowe działania realizowane wspólnie z wychowankami.