Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

1 września uroczyście powitaliśmy nowy rok szkolny. Przed nami dziesięć miesięcy wspólnej nauki, pracy, rozwijania zainteresowań i wzajemnego poznawania się. Oby ten czas był dla całej społeczności ośrodka źródłem osobistej satysfakcji!