Konkurs fotograficzny

„…kocham Wisłę warszawską
i oderwany od Warszawy odczuwam żrącą tęsknotę.
Warszawa jest moja i ja jestem jej. Powiem więcej: jestem nią”
Janusz Korczak

Zapraszamy uczniów III-VIII klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w drugiej edycji konkursu „Z książką Korczaka jest mi do twarzy”. 

Celem konkursu jest m.in. zachęcenie młodych ludzi do sięgnięcia po książki Janusza Korczaka/Henryka Goldszmita, zapoznanie z elementami jego biografii, rozwijanie zainteresowań związanych z fotografią, jak również zapoznanie z zabytkami, pomnikami miasta oraz ciekawymi miejscami istotnymi dla tożsamości stolicy.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie dwóch zdjęć ukazujących książkę Janusza Korczaka:
a) w miejscu związanym z życiem i działalnością Janusza Korczaka
b) w dowolnym miejscu w mieście, które jest ważne dla Uczestnika Konkursu.

Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na  adres mbddim@bpmokotow.waw.pl do 20 maja 2024 r. Na zwycięzców czekają nagrody.

Regulamin Konkursu
Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie fotograficznym Załącznik nr 1

Organizator: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Współorganizator: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 w Warszawie
Partnerzy: Korczakianum Pracownia Muzeum Warszawy, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka