Konkurs literacko-plastyczny

Adrian, Hubert, Oliwier z klasy szóstej oraz Ksawery z klasy piątej przygotowali prace plastyczne – projekt znaczka pocztowego z ilustracją wybranej legendy na ogólnopolski konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej z okazji obchodzonego 5 listopada Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. Celem wydarzenia jest: popularyzacja literatury dziecięcej, propagowanie idei czytania wśród dzieci i młodzieży, doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi, rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych, zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu. Trzymamy kciuki!