Kreatywna matematyka

Podczas drugiego modułu projektu „Kreatywna matematyka” grupowaliśmy liście według wymyślonej przez uczniów zasady oraz wspólnie omówiliśmy, czym się kierowali przy ich porządkowaniu. Chłopcy ułożyli w dwóch grupach wzory z darów jesieni, a następnie odczytywali je i odtwarzali na czas. Najwięcej emocji dostarczyło zadanie dotyczące symetrii.