Niewidzialna wystawa

W ostatnim czasie grupa wychowanków odwiedziła „Niewidzialną Wystawę”, która stanowiła interaktywną podróż w świat całkowitej ciemności. Chłopcy mieli możliwość wypróbowania, jak radzą sobie w codziennych sytuacjach osoby niewidzące i niedowidzące za pomocą zmysłu: słuchu, dotyku i węchu. Była to pouczająca lekcja, nie tylko dotycząca osób z dysfunkcjami wzroku, ale też trudności,
z jakimi każdego dnia muszą się mierzyć.