O ośrodku

Dowiedz się więcej o naszej placówce.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 jest publiczną placówką resocjalizacyjną dla chłopców niedostosowanych społecznie w normie intelektualnej, wobec których sąd rodzinny postanowił o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Głównym celem naszej działalności jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego wychowanków, przygotowanie do samodzielnego życia, zgodnego z normami prawnymi i społecznymi. W związku z tym zajmujemy się:

  • zintegrowaną działalnością dydaktyczną, terapeutyczną, wychowawczą i opiekuńczą w oparciu o specjalistyczne programy oraz indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne,
  • przygotowaniem do pracy zawodowej,
  • organizowaniem udziału w życiu społecznym,
  • współpracą z rodzinami wychowanków i instytucjami wspierającymi rozwój nieletnich,
  • zapewnieniem właściwych dla prawidłowego rozwoju wychowanków warunków bytowych, wychowawczych, higienicznych w celu prawidłowego przebiegu procesu wychowania i resocjalizacji.

Organem prowadzącym placówkę jest Urząd m.st. Warszawy, zaś nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 4 przebywają chłopcy w wieku 12-18 lat, wymagający specjalnych metod nauczania i wychowania. Pochodzą z różnych części kraju, głównie z Polski centralnej i wschodniej. Placówka zapewnia całodobową opiekę, wychowanie, terapię, pomoc w usamodzielnieniu się oraz naukę – integralną częścią Ośrodka jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 201, w której w roku szkolnym 2021/2022 funkcjonują klasy V, Vi, VII i VIII. Dzięki systematycznej nauce pod okiem odpowiednio przygotowanych nauczycieli wychowankowie mają szanse na uzupełnienie zaległości szkolnych i uzyskanie promocji.

Naukę w naszej szkole cechuje indywidualizacja procesu nauczania dostosowana do możliwości poszczególnych uczniów. Proces nauczania urozmaicają liczne imprezy szkolne, np. konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, lekcje muzealne i terenowe i in. Szeroka oferta zajęć pozaszkolnych umożliwia rozwój zainteresowań młodzieży. Szczególne osiągnięcia wychowankowie uzyskują w sporcie: w piłce nożnej, w pływaniu, dyscyplinach lekkoatletycznych, ale również w konkursach i przeglądach teatralnych, fotograficznych i plastycznych. Przy MOW nr 4 aktywnie działa Harcerski Klub Specjalnościowy „Exodus”. Ośrodek zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną: wychowawców, nauczycieli i specjalistów.  Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi rozwój nieletnich. Ośrodek znajduje się w dzielnicy Mokotów w pobliżu warszawskich parków: Morskie Oko i Łazienki Królewskie. Lokalizacja placówki w centrum dużego miasta umożliwia korzystanie z centrów  kultury, nauki i sportu, co ułatwia proces nauczania, wychowania i resocjalizacji.

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej ?
Skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.