Ostatnie pożegnanie

6 czerwca drużyna harcerska z naszego ośrodka wystawiła poczet sztandarowy podczas pogrzebu harcmistrza Marka Czarnoty. Druh pełnił służbę na wielu szczeblach – m.in. jako drużynowy, komendant szczepu, zastępca komendanta hufca czy przewodniczący Komisji Instruktorskiej Chorągwi. W 1990 r. został powołany do Rady Naczelnej ZHP, a od marca do grudnia 1990 r. był jej Przewodniczącym. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na Cmentarzu Bródnowskim.