Planeta na nowo – warsztaty

6 października chłopcy z najstarszych klas wzięli udział w warsztacie dotyczącym wzmocnienia świadomości ekologicznej, który przeprowadzili edukatorzy INNOWO – Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. Zajęcia pod nazwą „Planeta na nowo. W cyrkularnym świecie nie ma odpadów” były wprowadzeniem w codzienność gospodarki obiegu zamkniętego, w której żaden produkt się nie zmarnuje ani nie zaśmieca środowiska. Zdobyta wiedza z pewnością pozwoli nam na rozumienie już istniejących i kreowanie nowych ekologicznych rozwiązań w najbliższym środowisku.