Sesja naukowo-edukacyjna na UW

Za nami sesja „Praktycy, edukatorzy, nauczyciele – jak uczyć o Korczaku i Korczakiem?”. Wydarzenie, którego organizatorem był Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 w partnerstwie z Biblioteką Publiczną im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka odbyło się 23 października. Patronat naukowy nad spotkaniem objął Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zaproszeni goście, praktycy, praktyczki oraz studenci i studentki dyskutowali o sensach i znaczeniach obecnych w pedagogice Janusza Korczaka/Henryka Goldszmita jako potencjale towarzyszącym różnorodnym działaniom o charakterze edukacyjno-wychowawczym.

Dr Paweł Kobes (UW) wprowadził w tematykę praw dziecka wykładem o regulacjach prawnych dotyczących nieletnich. W panelu usłyszeliśmy Annę Czerwińską z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, dr Beatę Nessel-Łukasik z Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Barbarę Janinę Sochal z Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. W rozmowie z dr Agnieszką Witkowską-Krych panie poruszyły kwestie obecności Korczaka w podejmowanych przez siebie działaniach: naukowych, edukacyjnych i społecznikowskich.

W warsztatach prowadzonych przez: dr Małgorzatę Minchberg, Ewę Pawletę oraz Olgę Gronowską-Pszczołę skupiono się na rozwiązaniach metodycznych, które można wykorzystać, by zwiększyć szanse edukacyjne oraz sprawczość dzieci i młodzieży.

W organizację sesji bezpośrednio włączyła się grupa naszych wychowanków. Z powierzonej roli wolontariuszy i współprowadzących jeden z warsztatów chłopcy wywiązali się wzorowo! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu oraz osobom i instytucjom, dzięki którym organizacja wydarzenia była możliwa.