Spacer edukacyjny po Muranowie

W styczniu uczestnicy szkolnego projektu edukacyjnego „Moja Warszawa” odbyli spacer edukacyjny, w czasie którego mieli okazję bliżej przyjrzeć się architekturze Muranowa. Stanowiła ona kontekst odniesienia do mówienia o historii getta warszawskiego. Poszukiwaliśmy śladów dzielnicy zamkniętej oraz obiektów symbolicznych, które upamiętniają historię warszawskich Żydów.