„Tak powstawała niepodległa”

W tym roku szkolnym z okazji Święta Niepodległości wychowankowie wzięli udział w zajęciach warsztatowych przybliżających kulturę i realia życia w odradzającej się Polsce. Aktywnie pracowali z zadaniami, rebusami, krzyżówkami, które dotyczyły wydarzeń politycznych lat 1914-1918 oraz osiągnięć II Rzeczypospolitej.