Test wiedzy z okazji 11 listopada

W tym roku kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczciliśmy także konkursem wiedzy pt. „Narodowe Święto Niepodległości”, który przeprowadziliśmy w sali informatycznej. Uczniowie naszej placówki pytania testowe otrzymali w formie elektronicznej. Każdy wylosował inny zestaw pytań, więc nie było mowy o „ściąganiu”. Wyniki konkursu zostały podane do wiadomości po kilku minutach. Największą wiedzą wykazał się Kacper z grupy II.
Na uczniów z największą ilością punktów czekały nagrody i dodatkowe oceny za udział oraz zaangażowanie w zajęcia programowe. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!