Uroczystość zakończenia roku szkolnego

21 czerwca 2024 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 z udziałem społeczności szkolnej, rodziców i opiekunów oraz zaproszonych gości. W tym dniu pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów, życząc im powodzenia na nowej drodze. Wręczone przez wychowawców świadectwa to potwierdzenie rzetelnej i systematycznej pracy. Uczniowie odebrali również nagrody i dyplomy za: całoroczny aktywny udział w życiu ośrodka, wyróżniające się wyniki w nauce i sporcie, zaangażowanie społeczne, podejmowane aktywności w obszarze profilaktyki oraz rozwijania własnych zainteresowań. Życzymy udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji!