W 81. rocznicę powstania w getcie warszawskim

Kolejny raz wzięliśmy udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, której celem jest upamiętnienie wybuchu powstania w getcie warszawskim. Chłopcy uczestniczyli w lekcjach rocznicowych oraz zajęciach bibliotecznych w oparciu o wystawę pozycji z naszego księgozbioru tematycznie związaną z historią żydowskich mieszkańców Warszawy. Mówiliśmy o wydarzeniach historycznych z 19 kwietnia 1943 r., ale i całkiem współczesnych potrzebach porozumienia i wzajemnej akceptacji.