W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

To muzeum jest ciekawym, a jednocześnie przerażającym miejscem – tzw. więzienie mokotowskie. Podczas zwiedzania trzeba zachować atmosferę powagi, gdyż wiele osób tutaj cierpiało i straciło życie. Więzienie powstało, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami, funkcjonowało w czasie dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej oraz w epoce komunizmu. Miało opinię więzienia ciężkiego – znęcano się nad więźniami, stosowano kary chłosty i karceru oraz brutalne metody śledcze. W 2016 r. zdecydowano o zamknięciu tego miejsca. Mogliśmy zobaczyć, jak wyglądało codzienne życie więźniów, w jaki sposób ich przesłuchiwano, w jaki sposób dokonywano egzekucji, gdzie znajdują się groby zamordowanych.