Warszawskie mosty

W majowy słoneczny dzień powędrowaliśmy wzdłuż Wisły jej prawym brzegiem. Przekonaliśmy się, jak ważną rolę w przyrodzie pełnią łęgowe lasy nadwiślańskie, które są także doskonałym miejscem wypoczynku i rekreacji. Odwiedziliśmy aż sześć spośród jedenastu warszawskich mostów. Pozostałe pięć obejrzymy w innym terminie.