Warsztaty w muzeum

14 marca chłopcy z klasy VIII uczestniczyli w warsztatach w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. W trakcie zajęć zastanawiali się, jakie niebezpieczeństwa niosą ze sobą stereotypy. W oparciu o fragmenty filmowe i wystawę stałą pracowali z kartami zadań, aby zrozumieć, na czym polega istota mechanizmów wykluczania i stygmatyzowania.