Warsztaty w ramach projektu „YES”

„Yes” to pilotażowy program mający na celu wsparcie osób opuszczających jednostki penitencjarne w aktywizacji zawodowej i społecznej. W projekcie biorą udział partnerzy z czterech krajów: Polski, Litwy, Norwegii i Republiki Czeskiej. W ramach działań wypracowano także model wsparcia młodzieży, obecnie w fazie testowania.
W dniach 21. 01. 2022 r. – 28. 01. 2022 r. przedstawicielka Fundacji Sławek – Pani Żaneta Łagodzińska, realizując projekt, przeprowadziła treningi dla najstarszych wychowanków naszego ośrodka, tych, którzy już za chwilę staną przed wyborem dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.
Chłopcy z klasy VIII mieli szansę poznać takie zagadnienia, jak:

  • umiejętności komunikacyjne,
  • swoje mocne i słabe strony,
  • jak osiągać cele zawodowe,
  • praktyczne strony rozmowy kwalifikacyjnej,
  • zarządzanie domowym budżetem i spłata zobowiązań.
    Pani Żaneta – niezwykle ciepła, empatyczna i kompetentna osoba bez trudu przeprowadziła chłopców przez ważne zagadnienia, a sami wychowankowie z zainteresowaniem uczestniczyli
    w warsztatach.