Warsztaty z tłumaczką

20 maja chłopcy z klasy VIII spotkali się w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI z Zuzanną Mrozikową, tłumaczką literatury litewskiej publikującą przekłady i artykuły m.in. w: „Borussii”, „Dekadzie Literackiej”, „Kartkach”, „Literaturze na Świecie”. Rozmawialiśmy o pracy tłumacza oraz dylematach, wobec których staje w procesie przekładu z języka obcego na polski, a także o litewskich fascynacjach pozaliterackich. Dziękujemy Pani Zuzannie za spotkanie i interesującą opowieść o warsztacie tłumacza!