Wolontariat na rzecz uchodźców

12 i 13 marca wychowankowie i pracownicy naszego ośrodka przygotowali posiłki dla uchodźców z Ukrainy, które trafiły do potrzebujących na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Zorganizowanie akcji wolontariatu było możliwe dzięki wsparciu pracowników ośrodka i osób zaprzyjaźnionych. W sobotę udało się przygotować 300 kanapek oraz 50 porcji gorącego makaronu, rozdaliśmy także środki higieny osobistej, wodę i słodkości. Dzień później udało się trafić do potrzebujących z ponad dwa razy większą liczbą wspólnie przygotowanych przez chłopców i pracowników ciepłych posiłków, dostarczyliśmy również 150 kanapek, wodę i owoce. Wszystkim zaangażowanym w działania wolontariatu bardzo dziękujemy!