Wyjście na Powązki

Pod koniec października klasa VIII udała się na najważniejszą nekropolię Warszawy – Powązki. Przy tej okazji uczniowie poznali historię powstania cmentarza i jego znaczenie w dziejach Warszawy. Tego dnia dużo rozmawialiśmy o potrzebie ochrony miejsc pamięci i roli, jaką odgrywają w naszej kulturze oraz tradycji.