Z wizytą na Powązkach

25 października uczniowie klasy VII udali się na jedną z najważniejszych nekropolii Warszawy, której początki sięgają końca XVIII wieku, symbol polskiej kultury – Cmentarz Powązkowski. Na kilka dni przed Zaduszkami zapaliliśmy światełka pamięci na grobach twórców naszych lektur, odwiedziliśmy kwatery: żołnierzy, harcerzy i powstańców warszawskich. Wędrując alejkami, podziwialiśmy architekturę najstarszych grobowców i rozmawialiśmy o sposobach zatrzymania pamięci o naszych najbliższych.