Zajęcia profilaktyczne

31 marca wzięliśmy udział w zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych. Podczas rozmowy z terapeutą chłopcy mieli okazję dowiedzieć się, czym jest uzależnienie alkoholowe, jakie są jego objawy i konsekwencje. Nabyli także umiejętność rozpoznawania zachowań i sytuacji ryzykownych, a podczas zwiedzania poznali m.in. zasady funkcjonowania i pobytu w izbie wytrzeźwień.