Zakończenie roku 2021/2022

24 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny. Podsumowaliśmy nasze przedsięwzięcia i działania: edukacyjne, wychowawcze, sportowe, profilaktyczne oraz wolontariackie, ze wzruszeniem pożegnaliśmy także absolwentów naszej szkoły. Liczba dyplomów i nagród, które odebrali wychowankowie, świadczy o ich wyjątkowym zaangażowaniu na przestrzeni ostatnich dziesięciu miesięcy w niesienie pomocy tym, którzy najbardziej tego potrzebowali, postawie solidarności i empatii. Jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy za Waszą pracę oraz wrażliwość na potrzeby innych. Wszystkim życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji!