Dla rodziców

Przydatne informacje dla rodziców w jednym miejscu.

INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Szanowni Państwo,

W zakładce „Dokumenty” została umieszczona „Procedura organizacji pracy i funkcjonowania oraz postępowania prewencyjnego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 4 w Warszawie w czasie zagrożenia epidemicznego” (obowiązuje od 1 września 2020 r.). Jest to dokument mający na celu zapewnienie jak największego bezpieczeństwa naszym wychowankom, ich najbliższym oraz pracownikom Ośrodka. Proszę o zapoznanie się z jego treścią oraz stosowanie się do uregulowań i zasad w nim zawartych.

Mariusz Sztyk – dyrektor ośrodka

INFORMACJA dOTYCZĄCA ODWIEDZIN U WYCHOWANKA

Szanowni Państwo,

Odwiedziny są możliwe po wcześniejszym ustaleniu ich terminu z wychowawcą.
Godziny zaplanowane na odwiedziny u wychowanków w dni wolne od nauki szkolnej :
1. 10.00 – 11.00
2. 14.30 – 15.30
W szczególnych przypadkach w dniach nauki szkolnej odwiedziny mogą się odbyć po zakończeniu lekcji (po godz. 15.00), również po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Warszawa, 03 marca 2022 r.

Dyrektor MOW nr 4

Mariusz Sztyk

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej ?
Skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.