Dla rodziców

Przydatne informacje dla rodziców w jednym miejscu.

INFORMACJA dLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,

Pani psycholog pełni dyżur 6 kwietnia (sobota) w godz. 11.30 – 16.00.

Zapraszamy zainteresowane osoby.

INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Weekendowe dyżury psychologa i pedagoga dla rodziców i opiekunów prawnych

psycholog

pedagog

14 października 2023 r. godz. 9.30 – 14.00

9 grudnia 2023 r. godz. 10.00 – 12.00

18 listopada 2023 r. godz. 10.00 – 14.30

10 lutego 2024 r.- dzień otwarty

2 grudnia 2023 r. godz. 11.30 – 16.00

23 marca 2024 r. godz. 14.30 – 16.30

10 lutego 2024 r. – dzień otwarty

20 kwietnia 2024 r. godz. 10.00 – 12.00

23 marca 2024 r. godz. 10.00 – 14.30

25 maja 2024 r. godz. 14.30 – 16.30

6 kwietnia 2024 r. godz. – 11.30 – 16.00

15 czerwca 2024 r. godz. 10.00 – 12.00

11 maja 2024 r. godz. 10.00 – 14.30

 

1 czerwca 2024 r. godz. 11.30 – 16.00

 

INFORMACJA dOTYCZĄCA ODWIEDZIN U WYCHOWANKA

Szanowni Państwo,

Odwiedziny są możliwe po wcześniejszym ustaleniu ich terminu z wychowawcą.
Godziny zaplanowane na odwiedziny u wychowanków w dni wolne od nauki szkolnej :
1. 10.00 – 11.00
2. 14.30 – 15.30
W szczególnych przypadkach w dniach nauki szkolnej odwiedziny mogą się odbyć po zakończeniu lekcji (po godz. 15.00), również po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Warszawa, 03 marca 2022 r.

Dyrektor MOW nr 4

Mariusz Sztyk

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej ?
Skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.