Dla rodziców

Przydatne informacje dla rodziców w jednym miejscu.

INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Szanowni Państwo,

W zakładce „Dokumenty” została umieszczona „Procedura organizacji pracy i funkcjonowania oraz postępowania prewencyjnego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 4 w Warszawie w czasie zagrożenia epidemicznego” (obowiązuje od 1 września 2020 r.). Jest to dokument mający na celu zapewnienie jak największego bezpieczeństwa naszym wychowankom, ich najbliższym oraz pracownikom Ośrodka. Proszę o zapoznanie się z jego treścią oraz stosowanie się do uregulowań i zasad w nim zawartych.

Mariusz Sztyk – dyrektor ośrodka

INFORMACJA DYREKTORA MOW NR 4 W WARSZAWIE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniana się koronawirusa COVID‑19, kierując się dobrem naszych podopiecznych podjęliśmy trudną decyzję o wstrzymaniu do odwołania wyjazdów wychowanków na przepustki oraz odwiedzin u wychowanków w placówce.

Licząc na Państwa zrozumienie zapewniamy, że zakaz będzie obowiązywał jedynie do momentu poprawy sytuacji epidemiologicznej. Jednocześnie informujemy, że nasz ośrodek znajduje się na liście placówek, których nie dotyczy zapis §2.1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzający ograniczenie funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 funkcjonuje normalnie, odbywają się zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Wprowadzono wewnętrzne procedury, które mają na celu minimalizowanie ryzyka zarażenia. Informacje o wszelkich zmianach bieżącej sytuacji będą umieszczane na stronie internetowej placówki. Zachęcamy również Państwa do kontaktu telefonicznego z Waszymi synami oraz pracownikami ośrodka.

Warszawa, 12 marca 2020 r.

Dyrektor MOW nr 4

Mariusz Sztyk

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej ?
Skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.